Способи відкриття текстових та CSV файлів

1. Відкриття через джерело даних ODBC (інтерфейс: ADO або BDE). Виберіть опцію 'Джерело даних ODBC' і потім виберіть джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідну теку з текстовими та CSV файлами.

2. Відкриття через аліас BDE (інтерфейс: BDE). Спочатку вам необхідно створити аліас типу STANDARD за допомогою інструменту BDE Administrator або меню Опції | Налаштування BDE | Аліаси програми Database Tour.

3. Відкриття вказанням імені файлу (інтерфейс: ADO або BDE). Виберіть опцію 'Файл' і потім вкажіть файл.

4. Відкриття вказанням назви теки (інтерфейс:ADO або BDE). Виберіть опцію 'Тека', виберіть драйвер з випадаючого списку і потім вкажіть потрібну теку з текстовими та CSV файлами.

5. Відкриття вказанням строчки підключення (інтерфейс: ADO). Виберіть опцію 'Строчка підключення' і напишіть строчку підключення. Це найбільш гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у строчці підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Database Tour при підключенні до бази. Проте цей спосіб рекомендується лише для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових строчок підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;TEXT;DATABASE=C:\MyCSVFolder;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyCSVFolder;Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DriverId=27;Extensions=asc,csv,tab,txt;"

Зауваження
If you have problems with opening text or CSV file in Database Tour or its field structure is not as you expected, it probably means that the file does not have a schema describing its field structure or the schema was incorectly defined.

Див. також:

 Приклади строчок підключення ADO