Документація Database Tour Зміст Індекс

Параметри запуску: Відкриття бази даних

Початок Попередній Наступний

Цей розділ описує параметри командної строчки Database Tour, специфічні для відкриття баз даних та виконання деяких додаткових задач в них. Цей тип командної строчки може використовуватися лише в Database Tour Pro.

Загальні правила написання командних строчок описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командну строчку вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командну строчку з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних строчок Database Tour. Для генерації командної строчки за допомогою конструктора командних строчок використовуйте меню 'Інструменти | Генерація командної строчки | Відкриття бази даних...'. У вікні 'Генерація командної строчки' вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованою командною строчкою. Скопіюйте її, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Майте на увазі, що конструктор командних строчок не може згенерувати будь-яку командну строчку. Він створює лише базові командні строчки, що є достатнім у більшості випадків і є гарною стартовою точкою для побудови більш складної командної строчки. Згенеровану командну строчку можна легко видозмінити вручну для виконання більш складних задач.

Використання (специфікація):

Довгий (класичний) формат:
    dbtour.exe [/silent] </opendb> [/minimize] [/CloseWhenDone] [/CloseOnError] [/LogFile=LogFileName] [/AppendLog] [/UseParadoxPasswords=ParadoxPasswords] [/DBInterface=ado|bde|interbase] [/DBKind=DBKind] [/DBDriver=DBDriver] [/DBUserName=UserName] [/DBPassword=Password] [/DB=DBName] [/TableName=TableName] [/SQLFile=SQLFileName] [/ExecuteQuery] [/ColDefsFile=FileWithColumnDefinitions] [/SQLStatementSeparator=SQLStatementSeparator] [/ReportTemplateFile=ReportTemplateFileName] [/NoReportBuilder] [/ReportPreview] [/SQLParamNames=ParamName1%#%ParamName2%#%...] [/SQLParamValues=ParamValue1%#%ParamValue2%#%...] [/SQLParamTypes=ParamType1%#%ParamType2%#%...] [/SQLMacroNames=MacroName1%#%MacroName2%#%...] [/SQLMacroValues=MacroValue1%#%MacroValue2%#%...] [/ReportVarNames=VariableName1%#%VariableName2%#%...] [/ReportVarValues=VariableValue1%#%VariableValue2%#%...]
     
Скорочений формат (параметри командної строчки зібрані в один файл операцій):
    dbtour.exe [/silent] [/ParamsFile=ActionFileName]

Приклади:

1. Відкриття бази даних Microsoft Access і завантаження текста SQL з файлу
dbtour.exe /opendb "/DB=c:\my db\stores.mdb" "/SQLFile=c:\my db\TodaysPayments.sql"

2. Відкриття бази даних DBF на основі фізичної теки і відкриття таблиці в ній
dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DBKind=FOLDER "/DB=c:\MyData" "/TableName=customer.dbf"

3. Відкриття бази даних Oracle на основі джерела даних ODBC, завантаження скрипта SQL і відкриття таблиці з цієї бази
dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=Oracle /DBKind=DSN "/DB=MyOraDSN" "/TableName=myschema.address_data" /SQLFile=d:\MyScripts\CopyData.sql /PrimaryDataset=Table

4. Відкриття бази даних Oracle на основі строчки підключення, виконання в ній скрипта SQL і закриття по закінченню
dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=Oracle /DBKind=CONSTR "/DB=Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=MyOracleDB;User Id=myUsername;Password=myPassword;" /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\CopyData.sql /ExecuteQuery /CloseWhenDone

5. Відкриття бази даних Interbase, виконання в ній скрипта SQL і закриття по закінченню
dbtour.exe /opendb /DBInterface=INTERBASE /DBDriver=INTERBASE /DBKind=FILE "/DB=MyServerName:D:\CommonData\News.gdb" /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\CheckData.sql /ExecuteQuery /CloseWhenDone

6. Відкриття бази даних Interbase через ADO, відкриття запиту SQL в ній і завантаження шаблона звіту
dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=INTERBASE /DBKind=FILE "/DB=MyServerName:D:\CommonData\News.gdb" /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\LastIncome.sql /ExecuteQuery /ReportTemplateFile=d:\MyReports\LastIncome.dtt

7. Відкриття таблиці Paradox і завантаження визначень колонок для неї
dbtour.exe /opendb /DBInterface=BDE /DBDriver=Paradox /DBKind=FOLDER "/DB=c:\MyData" "/TableName=orders.db" "/ColDefsFile=c:\MyData\orders.dcl

8. Відкриття бази даних MySQL на основі строчки підключення
dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=MySQL /DBKind=CONSTR "/DBUserName=StacyO" "/DB=Provider=MySQLProv;Data Source=mydb;User Id=myUsername;Password=myPassword;"

9. Відкриття бази даних Oracle на основі джерела даних ODBC, завантаження і виконання скрипта SQL в ній і закриття по закінченню. У випадку помилки програма закривається. Журнал виконання зберігається в файл. Все повинно робитися в тихому режимі.
dbtour.exe /silent /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=Oracle "/DB=<DSN>MyOraDSN" /DBUserName=Bohdan2000 /DBPassword=tobein2010 /SQLFile=d:\MyScripts\UpdateProducts.sql /ExecuteQuery /SQLParamNames=PDate%#%PProdCategory%#%PProdChannel /SQLParamTypes=Date%#%Integer%#%String /SQLParamValues=2014-02-02%#%12%#%Direct /CloseWhenDone /CloseOnError /LogFile=d:\out\logs\UpdateProducts.log

10. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe /silent "/ParamsFile=c:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

 

;main action
/opendb

;db definition
/SrcDBInterface=ADO
/DBDriver=Oracle
/DB=<DSN>MyOraDSN
/DBUserName=Bohdan2000
/DBPassword=tobein2010

;actions
/SQLFile=d:\MyScripts\UpdateProducts.sql
/ExecuteQuery
/SQLParamNames=PDate%#%PProdCategory%#%PProdChannel
/SQLParamTypes=Date%#%Integer%#%String
/SQLParamValues=2014-02-02%#%12%#%Direct

;options
/CloseWhenDone
/CloseOnError
/LogFile=d:\out\logs\UpdateProducts.log

Опис параметрів:

Параметр Опис
/OpenDB Вказує програмі на необхідність відкрити певну базу даних і (опціонально) виконати деякі дії в ній.
/silent Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректної командної строчки і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.
/ParamsFile Вказує ім'я файла операцій, який включає параметри командної строчки (один параметр на строчку). Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки. При використанні цього параметру в командній строчці не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 10.
/UseParadoxPasswords Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (лише для підключень BDE).

/DB

Вказує назву бази даних, яку потрібно відкрити. Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або строчка підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є строчкою підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командної строчки (з використанням файла параметрів).
/DBInterface Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних. Можливі значення: ADO, BDE, INTERBASE. Якщо не вказано, використовується ADO.
/DBKind

Вказує вид бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, строчка підключення), в параметрі /DB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 9.

/DBDriver Вказує драйвер бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBUserName Вказує ім'я користувача бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBPassword Вказує пароль бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TableName Вказує ім'я таблиці для відкриття. Якщо цей параметр опущено, а база даних є файлом, програма спробує його витягти з /DB. Цей параметр не повинен використовуватися з ключем /silent. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/SQLFile Вказує ім'я файла, з якого потрібно завантажити текст SQL. Файл може містити багато виразів SQL; в такому разі різні вирази повинні бути розділені за допомогою /SQLStatementSeparator. Запит SQL з файлу буде виконаний лише якщо вказано ключ /ExecuteQuery. Цей параметр не повинен використовуватися з ключем /silent. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/ExecuteQuery Вказує програмі на необхідність виконання виразу(виразів) SQL з файла, вказаного параметром /SQLFile.
/PrimaryDataset Якщо в командній строчці присутні одночасно параметри /TableName та /SQLFile, програма відкриє дві сторінки (закладки): одну для таблиці, іншу для запита. Даний ключ вказує програмі, яка з закладок повинна бути активною. Можливі значення: Table, Query.
/SQLStatementSeparator Вказує розділювач (термінатор) виразів SQL для випадків, коли /SQLFile містить більше, ніж один вираз SQL. Це може буде будь-який символ або код символу з префіксом #. Є також наперед визначений розділювач, що зветься sqlplus, зазвичай використовується утилітою Oracle SQL Plus та іншими Oracle-орієнтованими інструментами та утилітами; це похила риска (/) на окремій строчці між двома виразами. Значенням по замовчанню для розділювача виразів SQL є крапка з комою (;).
/SQLParamNames Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить параметризований(і) запит(и) SQL. Текст SQL параметризованого запиту містить параметри для динамічної підстановки; кожен параметр починається з двокрапки, наприклад, :ITEMID, :PAYDATE і т.д. Обробка параметрів здійснюється на рівні движка бази даних або на рівні бази даних (для серверних баз даних). Використовуйте цей параметр для вказання списку імен параметрів SQL, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список має складатися з імен параметрів (двокрапка тут повинна бути опущена), розділених комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметрами /SQLParamValues та /SQLParamTypes. Див. приклади вище.
/SQLParamValues Список значень параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Для передачі значення null value потрібно писати NULL (у верхньому регістрі). Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.
/SQLParamTypes Список типів параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Допустимі типи: Boolean, Currency, Date, DateTime, Float, Integer, SmallInt, String, Time, Word. Параметр не повинен містити пробілів.
/SQLMacroNames

Може використовуватися у випадках, коли /SQLFile містить запит(и) SQL з макросами. Текст SQL таких запитів містить макроси для динамічної підстановки; кожен макрос починається з << і закінчується на >>, наприклад, <<ITEMID>>, <<PAYDATE>> і т.д.; на відміну від параметрів, макрос не має типу і завжди вставляється як текст. Використовуйте цей параметр для вказання списку імен макросів, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список повинен містити список імен макросів (розділювачі << та >> тут повинні бути опущені; імена макросів мають складатися лише з букв та цифр), розділених комбінацією символів %#%. Макроси обробляються перед обробкою параметрів SQL, тому можна використовувати макроси всередині параметрів SQL. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметром /SQLMacroValues. Див. приклади вище.

/SQLMacroValues Список значень макросів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLMacroNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.
/ReportVarNames

Список глобальних змінних звіту, чиї початкові значення повинні бути перезаписані. Якщо в списку більше одного елемента, то їх потрібно розділяти комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з ключем /ReportPreview.

/ReportVarValues Список початкових значень для глобальних змінних звіту. Якщо в списку більше одного елемента, то їх потрібно розділяти комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /ReportVarNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.
/CloseWhenDone Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/CloseOnError Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/minimize Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.
/LogFile Вказує ім'я файла для запису журналу операцій. Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/AppendLog Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.
/ColDefsFile Вказує ім'я файла з налаштуваннями колонок. Налаштування колонок будуть застосовані лише до закладки з активним набором даних (див. опис /PrimaryDataset). Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/ReportTemplateFile Вказує ім'я файла з шаблоном звіту. В цьому контексті визначення бази даних і набору даних з шаблону звіту будуть проігноровані, а шаблон звіту буде застосовано до відкритого активного набору даних (див. опис /PrimaryDataset). Якщо ім'я файла містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/NoReportBuilder Вказує програмі не відкривати конструктор звітів після завантаження /ReportTemplateFile (пол замовчанню конструктор звітів відкривається при завантаженні шаблона звіту).
/ReportPreview Вказує програмі відкрити попередній переглд звіту після завантаження /ReportTemplateFile.