Документація Database Tour Зміст Індекс

Групові операції з текстовими полями

Початок Попередній Наступний

Можна виконувати операції над вмістом текстових полів відкритого набору даних (якщо він в режимі редагування):

-відсікання пробілів - відсікаються ведучі та хвостові пробіли (а також управляючі символи) в усіх записах вибраних полів;
-зміна регістру символів - всі символи в усіх записах вибраних полів змінюються на нижній або верхній регістр;
-перший символ - прописний - перший символ в полі переводиться в верхній регістр;
-перші букви прописні - перші літери кожного слова в полі переводяться в верхній регістр.
-заміна тексту - заміна текстового фрагменту на інший текст.

Ці функції викликаються подвійним клацанням на відповідному стовпчику або з меню Інструменти | Групові операції з текстовими даними.

В Database Tour Pro ці функції можуть також бути виконані через командну строчку.

Див. також:

 Параметри запуску Database Tour

 Пошук та заміна тексту

 Групова зміна значень поля