Zarządzaj swoja bazą danych, używając różnych narzędzi!

Wersja trial: 24 dni. Wypróbuj teraz!

Najnowsza wersja: 8.3.0.23

Database Tour to potężne narzędzie ulatwiające zarządzanie bazami danych. Obsługuje SZBD Paradox, dBase, FoxPro, ASCII, CSV, Interbase, Firebird, Oracle, SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Visual FoxPro, HTML. Jeżeli pozwala na to zainstalowany silnik baz danych (ADO, BDE lub Interbase) umożliwia współdziałanie z innymi formatami.

Database Tour umożliwia latwy i przyjazny dla użytkownika dostęp do baz danych różnych typów; wygodne przeglądanie i edycję danych; automatyczne wykonywanie najbardziej powszechnych operacji na bazach danych (wykonywanie kwerend, importowanie i eksportowanie danych); szybkie drukowanie danych.

Dane tabeli
Eksport danych
Więcej screenów

Zalety wyróżniające Database Tour spośród innych programów zarządzania bazami danych:

  • Potężne możliwości eksportu i importu danych.
  • Wbudowany generator raportów z konstruktorem raportów umożliwia wydrukowanie dowolnej otwartej tabeli lub kwerendy wprost z programu Database Tour Pro, bez wykorzystywania innych programów edytorskich.
  • Wykonanie skryptów SQL z wieloma poleceniami. Należy tylko zdefiniować terminator poleceń SQL i wstawić go między polecenia.
  • Zdefiniowana wstępnie duża ilość czesto wykonywanych operacji z bazami danych, ułatwia i przyśpiesza wyszukiwanie tekstu, kopiowanie i wstawianie danych, określanie wartości pól.
  • Przeglądanie danych dowolnych typów (tekst, MEMO, grafika, RTF) w przyjaznym interfejsie, na przykład, wykorzystywanie auto-przesuwania danych w tabeli, zmiana wysokości wierszy, wybór grupy wierszy, warunkowe formatowanie.
  • Wiele operacji można wykonywać przez wskazanie parametrów startowych.
Więcej informacji na temat Database Tour
Pobierz zestaw screenów
Zobacz wszystkie pliki do pobrania